Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

Objavio Tonči, 30/11/2017, pod: EDUKACIJA, INFO ZONA

Otvorene su prijave za dvodnevnu besplatnu edukaciju o suradnji mladih i donositelja odluka koja će se održati 16. i 17. prosinca u Splitu. Edukacija je namijenjena mladima koji promišljaju o kvaliteti života mladih i žele aktivno sudjelovati u društvu.

Na infozona.hr/prijava otvorene su prijave za dvodnevnu besplatnu edukaciju o suradnji mladih i donositelja odluka koja će se održati 16. i 17. prosinca u Splitu. Edukacija je namijenjena mladima koji promišljaju o kvaliteti života mladih i žele aktivno sudjelovati u društvu.

– Sudionicima ćemo osvijesti da se politikom bave i kada nisu angažirani u nekoj političkoj stranici, upoznat ćemo ih sa različitim razinama sudjelovanja mladih u donošenju odluka te ih provesti kroz osnovne pojmove iz područja politika za mlade. Edukacija je korisna svima koji prepoznaju važnost aktivnog sudjelovanja mladih u društvu te žele dati svoj doprinos u donošenju odluka i kreiranju pravilnika, strategija i zakona koji se tiču života mladih – objašnjavaju Darko Čop i Goran Biličić iz Info zone, voditelji edukcije koju Info zona realizira u suradnji sa Savjetom mladih Grada Splita.

Kvaliteta rada Info zone i iskustvo u radu s mladima te kreiranju i praćenju provedbe politika za mlade prepoznati su na svim razinama. Info zona je 2007. godine inicirala osnivanje splitskog Savjeta mladih i kontinuirano sudjeluje u izradi Gradskog programa za mlade, a 2013. godine Grad Split je Info zonu aktivno uključio i u pitanje realizacije splitskog Centra za mlade. U 2012. Info zona je sudjelovala u kreiranju novog Zakona o savjetima mladih, u 2013. članovi Info zone izabrani su u Savjet za mlade Vlade RH i Nacionalnu radnu skupinu za strukturirani dijalog s mladima, a predstavnici Info zone bili su uključeni i u izradu nacrta aktualnog Nacionalnog programa za mlade te je član Info zone bio pozvan u Nacionalnu radnu skupinu za izradu Zakona o mladima. U svom desetogodišnjem radu Info zona je realizirala na desetke projekata iz područja aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, kreiranje i praćenja provedbe politika za mlade, zagovaranja i međusektorske suradnje.

Oznake: ,

RSS 2.0 | trackback