Kada će gradske službe preuzeti odgovornost za svoj rad?

Objavio Tonči, 18/05/2017, pod: PLATFORMA DOMA MLADIH

Povodom nedavnog sukoba između organizacije civilnog društva i privatnog investitora oko općenarodnog prostora u povijesnoj jezgri grada Splita, sukoba koji je rezultat višegodišnjeg neodgovornog i netransparentnog upravljanja javnim prostorima od strane nadležnih službi, Platforma Doma mladih uputila je sljedeću reakciju.

Neredu oko upravljanja gradskim prostorima ne nazire se kraj, a sve je kulminiralo nedavnim sukobom između organizacije civilnog društva i privatnog investitora, uz izostanak pravovremene i odgovorne reakcije Službe pravne zaštite za stanove i poslovne prostore i Grada Splita kao vlasnika gradskih prostora. Također, izostala je i reakcija bivšeg gradonačelnika Baldasara čiji je mandat obilježen neodgovornim postupanjem prema gradskoj imovini i zajedničkim dobrima te jasnom namjerom da se gotovo sva očuvanija gradska imovina rasproda.

Prije gotovo dvije godine Grad Split objavio je javni natječaj za korištenje gradskih prostora za organizacije civilnog društva za koji do današnjeg dana nisu objavljeni rezultati. Platforma Doma mladih još je prilikom objave natječaja u srpnju 2015. godine upozoravala gradske službe na nejasne kriterije iz natječaja koji su se vodili isključivo financijskom moći natjecatelja i principu “tko plati više” pritom ne uzimajući u obzir kvalitetu i kontinuitet rada udruga koje djeluju za opće dobro. U dva raspisana natječaja za korištenje gradskih prostora uvrštena je i općenarodna imovina kao i prostori u kojima borave korisnici s valjanim ugovorima koji su izvršavali svoje obveze prema gradu, što je jasno ukazalo da je donositeljima političkih odluka i nadležnima u Gradu Splitu jedino važno ugrabiti novac od korisnika prostora pritom se ne vodeći kriterijima dobrog vlasnika i upravitelja.

Prodaja gradske imovine i neodgovorno postupanje s istom, neulaganje u gradsku imovinu i pogodovanje ponuđačima po nejasnim kriterijama, davanje na korištenje prostora onima koji ne izvršavaju svoje financijske obveze kao i nepostojanje ažuriranog i svima dostupnog popisa javne i zajedničke imovine u vlasništvu Grada Splita problemi su koji otvaraju dodatan prostor za sumnjiva ponašanja i klijentelizam koji je prekrio sva područja života u gradu Splitu.

Ovim putem još jednom ukazujemo da se do danas nisu objavili rezultati natječaja za korištenje prostora namijenjeni udrugama, a na natječaj se za zakup i korištenje daje i općenarodna imovina te oni prostori u kojima se nalaze korisnici koji redovno izvršavaju svoje obveze. Grad prepušta korisnicima prostora i investitorima, kao i u slučaju između udruge AAA i tvrtke Lino d.o.o. da se “dogovaraju” oko prostora i rekonstrukcija pritom ne uzimajući u obzir da je nadležna Služba Grada Splita također odgovorna za gradsku imovinu i odgovorno postupanje obiju strana u ovom procesu, da upravo grad Split i konzervatorska služba trebaju odrediti uvjete rekonstrukcije, trebaju osigurati sigurnost i zakonsku zaštitu onima koji imaju pravo na korištenje prostora kojeg su od Grada dobili na korištenje kao i to da su gradske službe odgovorne i prema građanima i građankama Grada Splita u čije ime raspolažu zajedničkim i javnim dobrima. Nerad i neodgovornost gradske Službe i konzervatorske službe dovodi do situacija koje kulminiraju nasiljem jer se obje strane dovode u nemoguću situaciju da sami rješavaju problem. Nadamo se da će nakon izdanog naloga Grada da se udruzi AAA vrati prostor u prvobitno stanje s rokom 22.05.2017. započeti novo doba odgovornijeg i transparentnijeg postupanja s gradskom imovinom lišeno klijentelizma i pogodovanja.

Oznake: , , ,

RSS 2.0 | trackback