Društveno kulturni centar Dom Mladih

dom-mladih.org

Gradnja Doma mladih započela je 1974. godine, uoči Mediteranskih igara u Splitu 1979., zajedno s još nekoliko kapitalnih projekata, ali se s izgradnjom stalo i čitavih petnaest godina prostor je zjapio prazan.

1994. godine Dom su zauzeli umjetnici s alternativne scene projektom “Art Squat”, da bi Grad 1996. godine osnovao Kulturno središte mladih Split kojem daje zgradu na upravljanje do 2004., kada upravljanje preuzima Multimedijalni kulturni centar Split koji je upravitelj zgrade i danas.

Svih ovih godina prostore u zgradi koriste nezavisne udruge i umjetničke organizacije iako zgrada nikada nije dovršena. Tijekom godina, ovisno o volji lokalne vlasti i financijskim sredstvima postepeno su se uređivali prostori s ciljem postizanja barem minimalnih tehničkih uvjeta za rad, ali uređenje prostora nikada nije privedeno kraju. Promjenom vlasti, Ministarstvo kulture 2012. godine najavljuje investicijsko ulaganje sredstvima iz europskih fondova i konačno uređenje Doma mladih. Iako se Ministarstvo kulture od početka pozicioniralo kao projektni partner, Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija isto su napravili tek na proljeće 2013. godine kada se projekt obnove Doma mladih prijavio na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje mu je donijelo status regionalnog razvojnog projekta.

Ovaj status i daljnji nastavak izrade čitave potrebne dokumentacije za prijavu na europske fondove veliki je iskorak prema konačnom uređenju prostora i njegovom funkcioniranju kao naprednog kulturnog centra koji okuplja, producira, prezentira i educira mlade i nezavisnu kulturu i umjetnost.

Platforma Doma mladih društveno-kulturni centar vidi kao prostor u kojem će se razvijati i prezentirati suvremene umjetničke, kulturne i kritičke društvene prakse i aktivnosti i koji će svoje djelovanje i upravljanje temeljiti na participativnosti i (su)odgovornosti te inkluzivnosti. Platforma zagovara promjenu modela upravljanja prostorom jer smatramo da je došlo vrijeme za demokratičnije modele upravljanja i snažnije uključivanje građana i građanki koji bi trebali ravnopravno sudjelovati u procesima donošenja odluka i dijeliti odgovornost za upravljanje. To je jedini koncept kojim bi se omogućilo da se prostori u kulturi stave više građanima na upravljanje, jer ukoliko grad ili ustanova upravljaju, građani tu nemaju pristup osim kao pasivni korisnici

Sadržaj društveno – kulturnog centra, kako ga zamišljamo, uključuje interdisciplinarne programe iz područja: suvremene kulture i umjetnosti, kulture mladih, ali i šireg područja civilnog društva, odnosno pitanja specifična za lokalnu zajednicu Splita koja se tiču dobrog upravljanja, zajedničkih dobara, borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti te zaštite ljudskih prava. Domom mladih (su)upravljali bi s ustanovom u kulturi i gradom Splitom kroz model civilno-javnog partnerstva u okviru kojeg dijelimo odgovornost za prostor, planiramo zajedničke programe i ciljeve razvoja centra, te niti jedna strana ne posjeduje moć nad drugom kada je riječ o planiranju i odlučivanju.

Kada je riječ o financiranju programskih aktivnosti koje bi se realizirale u okviru društveno-kulturnog centra, PDM provodi projekt „Gradimo Dom zajedno“ u parterstvu s Gradom Splitom, Multimedijalnim kulturnim centrom, CEDRA-om Split, Koalicijom udruga mladih (KUM) i Festivalom mediteranskog filma sredstvima (FMFS), koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda preko poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.

Planiran je i projekt Centra za mlade koji bi se također trebao otvoriti u Domu mladih. U okviru tih projekata možemo zaista financirati one aktivnosti kojima ciljamo zadovoljiti kulturne i kreativne potrebe lokalne zajednice te pokrenuti programe kojima je cilj uključiti širu društvenu zajednicu i sve one koji imaju potrebu za aktivnim sudjelovanjem u razvoju lokalne zajednice i civilne scene.