Ispitujemo stavove o programima u Domu mladih

Objavio admin, 17/06/2021, pod: novosti, OKRUGLI STOL, RAZRED

Pozivamo vas na fokus grupu kroz koju ispitujemo stavove o programima u Domu mladih, s naglaskom na formate koji su se odvijali od početka pandemije. Istraživanje se provodi kako bi na osnovu vašeg mišljenja unaprijedili sadržaje u Domu mladih.

Fokus grupa se održava 30. lipnja u 18 sati u novouređenom prostoru Doma – Razredu. Interes za sudjelovanje u fokus grupi možete iskazati putem maila s imenom i prezimenom, godinama i kontaktom. Mail za prijave je pdm@pdm.hr
Rok za prijave je 25. lipnja u 20 sati nakon čega ćemo kontaktirati odabrane sudionike/ce.

Aktivnost se provodi u sklopu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti.
Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura. Partneri u projektu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.

RSS 2.0 | trackback