Gradimo Dom zajedno

Projekt „Gradimo Dom zajedno“, što se može iščitati iz samog naslova, nosi u
sebi dimenziju suradništva, koja je nužna da bi se stvari zakotrljale u pravom
smjeru. Projektom se želi osnažiti kapacitete dionika kulture grada Splita u
području sudioničkog upravljanja, unaprijediti postojeći model upravljanja
Domom mladih te promovirati Split i Dom kao žarište kulturne i umjetničke
emancipacije kroz veću uključenost lokalne zajednice.

Naziv projekta: Gradimo Dom zajedno
Korisnik: Platforma Doma mladih
Partneri: Grad Split, Multimedijalni kulturni centra, ustanova za organizaciju
kulturnih događanja, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split,
Koalicija udruga mladih i Festival Mediteranskog filma Split.

Kratki opis projekta:
Projekt „Gradimo Dom zajedno“, što se može iščitati iz samog naslova, nosi u
sebi dimenziju suradništva, koja je nužna da bi se stvari zakotrljale u pravom
smjeru. Projektom se želi osnažiti kapacitete dionika kulture grada Splita u
području sudioničkog upravljanja, unaprijediti postojeći model upravljanja
Domom mladih te promovirati Split i Dom kao žarište kulturne i umjetničke
emancipacije kroz veću uključenost lokalne zajednice. Planira se adaptacija
prostora (200m2), različite edukacije, izrada strateških dokumenata te provedba
kulturno-umjetničkih i društvenih programa, u čije kreiranje, odabir i provedbu
želimo uključiti što veći broj osoba.

Projektne aktivnosti možete pratiti na Facebook stranici.

Ciljevi projekta:
1. Osnažiti administrativne i stručne kapacitete te umreženost javnog i
civilnog sektora grada Splita u području sudioničkog upravljanja u kulturi i
promovirati javnu svijest o kulturi dijaloga u donošenju politika u kulturi;
2. Unaprijediti postojeći model suradnje i upravljanja Domom mladih kroz
osmišljavanje participativnog i transparentnog modela suupravljanja prostorom
radi poboljšanja uvjeta za djelovanje aktera u području kulture i mladih, kao i
kroz izradu Plana održivog upravljanja Domom mladih Split;
3. Promovirati Split i Dom mladih kao žarište kulturne i umjetničke
emancipacije kroz veću uključenost lokalne zajednice u procese donošenja
kulturnih programa;
4. Pripremiti i provesti kulturno-umjetničke i edukativne programe.

Ukupnu vrijednost projekta: 2.498.102,41 kn od čega 2.123.387,05 kn
sredstva Europske Unije (85%)

Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinca 2018. godine – 30. studenoga 2020.
godine (24 mjeseca)

Kontakt osobe za više informacija:
Sunčica Fradelić, dopredsjednica Platforme Doma mladih, pdm@pdm.hr

Stefana Došen, voditeljica projekta, voditeljica@pdm.hr

www.strukturnifondovi.hr