Kreativni čopor u galeriji Praktika

Objavio Tonči, 12/12/2016, pod: GALERIJA PRAKTIKA, IZLOŽBA, KUM

U ponedjeljak, 12. prosinca, s početkom u 20:30 sati u galeriji Praktika otvara se retrospektivna izložba članova udruge Kultura Split.

Udruga Kultura Split (KuSt) od svog osnutka 2013. godine ostvarila je svoj naum i postavila na noge prvi umjetnički sajam u Splitu na Prokurativama, po uzoru na slične sajmove u drugim europskim gradovima. Cilj je bio povezati eminentne umjetnike i kreativce našeg grada i okolice, kako bi se oni što bolje predstavili i na jednom mjestu ponudili svoje radove. Od samog početka, kada je sajam bio malo društvo entuzijasta od svega desetak umjetnika, narasli smo tijekom godina na sajam od petnaestak štandova i tridesetak kreativaca. Neki naših članovi također su i članovi strukovnih udruga HDLU, HULU i HZSU. U budućnosti se želimo kao udruga umjetnika boriti za bolji status umjetnosti u našem gradu, potaknuti stvaralaštvo kvalitetnih umjetničkih i unikatnih djela, pružiti potporu raznovrsnim umjetnicima i dizajnerima kojima je to nužno potrebno i na taj način doprinjeti kulturno turističkoj ponudi grada. Želimo postati nezaobilazno mjesto društvenog života, te osmišljavati kretivni program koji bi se realizirao u održavanju različitih radionica u sklopu samog sajma.

Oznake:

RSS 2.0 | trackback