Nova javna kultura

Objavio Tonči, 21/02/2018, pod: KLUB MLADIH KOCKA, PLATFORMA DOMA MLADIH, TRIBINA

U četvrtak, 22. veljače u Domu mladih, održtava se diskusija naslova Upravljanje javnim resursima – što nudi civilno-javno partnerstvo? U organizaciji Platforme Doma mladih diskusija će se održati u Galeriji u Klubu Kocka s početkom u 18 sati.

Koncept “nove javne kulture” kao i termin sudioničkog upravljanja već dulje je aktualan u raspravama o kulturi i društvu posebno jer trenutni javni i tržišno usmjereni modeli nisu razvojni i ne uspijevaju odgovoriti na potrebe lokalne zajednice, kulturnih radnika i radnica, publike, umjetnika, građana i građanki.
Nove društveno-ekonomske prilike i sve veći pritisak tržišta na javne resurse s jedne strane te sve jasnija potreba i zahtjevi građana i građanki za očuvanjem javnih resursa i demokratizacijom sustava ukazuju na potrebu za transformacijom postojećeg centraliziranog modela upravljanja javnim (i kulturnim) resursima. Potrebni su novi, inovativni i demokratičniji modeli i prakse u području upravljanja, programiranja, financiranja i odlučivanja.
Postojeći modeli upravljanja i odlučivanja o javnim dobrima ne osiguravaju ravnopravno uključivanje građana u procese odlučivanja jer većina građana nije u mogućnosti birati ili biti birani u upravljačke strukture, građani/ke su isključeni iz svih procesa, a resursima se upravlja tržišnom logikom eksploatacije s ciljem što većeg isključivanja javnosti.

Zahtjevi građana i građanki za promjenom modela upravljanja nisu novost, oni su aktualni u različitim dijelovima svijeta, u različitim društvenim područjima – od kulture, sporta, poduzetništva, javnog prostora i školstva. Međutim, svugdje se nailazi na gotovo slične probleme – nisku razinu zainteresiranosti opće populacije građana i građanki te na otpor političkih elita. Stoga se pitamo, što konkretno znači uključivanje građana u upravljanje javnim dobrima? Zašto bi se građani i građanke uopće uključili u društvene procese – u procese predlaganja i donošenja odluka?

Što je sudioničko upravljanje i gdje je primjenjivo? Tko su građani i građanke od kojih se očekuje da se aktivno uključe u društvene procese?
Koliko je civilno-javno partnerstvo održiv model (su)upravljanja i kako će odgovoriti na potrebe lokalne zajednice? Kakve će promjene donijeti sudioničko upravljanje u društvu i kulturi?

Inicijative za primjenu sudioničkog upravljanja u društvu postoje i u nas – zahtjevi i aktivnosti su sve konkretnije, a više o njima će u diskusiji govoriti predstavnici/e:

– Udruge Naš Hajduk
– Saveza udruga Rojc (društveni centar Rojc)
– Platforme Doma mladih

Predviđeno vrijeme trajanja je 2 sata.

U 20 sati, odmah nakon diskusije slijedi u Galeriji otvaranje izložbe Društveni centar Rojc: Razlika i moral, u organizaciji udruge Mavena.

Oznake: , , ,

RSS 2.0 | trackback