Otvoreno pismo

Objavio Tonči, 06/12/2017, pod: novosti, PLATFORMA DOMA MLADIH, REAKCIJA

Povodom sjednice Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj je jedna od ključnih stavki proračun za 2018. godinu s projekcijama na 2018. i 2019. godinu Platforma Doma mladih uputila je gradonačelniku otvoreno pismo u kojem se osvrče na proračun za nezavisnu kulturu i Dom mladih. Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti.

Split, 05.12.2017.

 

 

OTVORENO PISMO POVODOM PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA NA 2019. I 2020. GODINU

 

Poštovani gospodine Krstulović Opara,

 

Ovim putem upućujemo otvoreno pismo povodom Prijedloga proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu i reakciju na odluku da se uređenje infrastrukture Doma mladih kroz ITU izostavi iz plana za 2019. i 2020 godinu.

U Prijedlogu proračuna Grada Splita za 2017. godinu s projekcijama na 2018. i 2019. godinu, točnije u Planu razvojnih programa Grada Splita za razdoblje 2017.-2019. godine navodi se da će se kroz 2017. godinu ishoditi građevinska dozvola te započeti izrada izvedbenog plana za Dom mladih. Prema istom dokumentu u 2018. godini na stavci Doma mladih planirana sredstva su 800 000 kuna čime se namjerava Izraditi izvedbeni plan. U 2019. godini naznačen je Početak radova na Domu mladih za što je planirano 10 milijuna kuna.

Međutim, u Prijedlogu Proračuna za 2018. godinu s projekcijama na 2019. i 2020. godini Uređenje Doma mladih nalazi se samo u dijelu koji se odnosi na kapitalna ulaganja u kulturi za što je planirano 800 000 kuna dok u Glavi Odsjek za međunarodne i EU fondove među projektima koji se planiraju financirati kroz ITU mehanizam, Doma mladih nema niti u projekcijama za 2019. i 2020. godinu dok su ostali strateški projekti naznačeni za financiranje u 2018. godini s planom aktivnosti u 2019. i 2020. godini. Zbog svega navedenog postavlja nam se pitanje zašto uređenje Doma mladih nije naznačeno u dijelu koji se odnosi na ulaganja kroz ITU za 2019. i 2020. godinu.

Mišljenja smo da se radi o kapitalnom i strateškom projektu u području kulture i umjetnosti i da je s obzirom na razinu pripremljenosti dokumentacije i projekta (glavni projekt završen, potrebno dobiti građevinsku dozvolu i izraditi izvedbeni plan), Dom mladih u visokoj razini pripremljenosti te početak radova može krenuti s 2019. godinom.

Da se radi o zanimljivom i kvalitetnom projektu svjedoči i to da je projekt Doma mladih prepoznat od nacionalne i međunarodne struke i Ministarstva kulture te je predstavljao Republiku Hrvatsku na 15. Venecijanskom Bijenalu arhitekture u Veneciji.

Strateška važnost koju Dom mladih ima za održiv razvoj kulturne i umjetničke scene Splita prepoznata je i time što je Dom mladih uvršten i u Prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine (Mjera 2. Unaprjeđenje infrastrukture za područje kulture i umjetnosti). Dom mladih navodi se i u Pregledu strateških projekata 6. UAS; Mjera: Revitalizacija nekorištenih objekata i zona – izgradnja, uređenje, dovršavanje i obnova; Naziv projekta: Program revitalizacije brownfield područja Urbane aglomeracije Split.

S obzirom da se prema informacijama dostupnim od Ministarstva regionalnog razvoja termin brownfield odnosi na sve zapuštene i nedovršene (a ne samo industrijske i vojne) građevine nema nikakve prepreke da se uređenje infrastrukture Doma mladih ne realizira kroz ITU mehanizam.

 

Dom mladih prepoznatljiv je centar za produkciju i prezentaciju suvremene kulture i umjetnosti i scene mladih na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Zgrada Doma mladih mjesto je intenzivne kulturne produkcije i socijalne interakcije koja nikada nije dovršena i koja nikada nije zaživila u svojoj prvotnoj namjeni. Različitim intervencijama lokalne civilne scene Dom mladih ima namjenu društveno-kulturnog centra u kojem se događa bliska suradnja između ustanove u kulturi kojoj je osnivač Grad Split i kulturne i umjetničke te šire civilne scene.

Dovršetkom infrastrukture Doma mladih otvara se prostor za pozicioniranje Grada Splita kao centra suvremene kulture i umjetnosti, kreativnih industrija i suvremenih kulturnih i društvenih praksi. Dovršetkom Doma mladih otvara se prostor razvoja lokalne zajednice i posljedično kulturne i umjetničke scene i scene mladih, kreativnih industrija i poduzetništva u kulturi, kreativnog spoja i suradnje institucionalne i izvaninstitucionalne kulture, produljenje turističke sezone kulturnim događanjima i rezidencijalnim programima umjetnika i kulturnjaka iz različih dijelova svijeta.

Prostor Doma mladih se uz odgovorno upravljanje i korištenje te financiranje kroz EU fondove može samoodržavati i biti nacionalno i međunarodno prepoznat društveni i kulturni produkcijski, prezentacijski i edukativni centar.

 

Već dulji niz godina apeliramo da se znatnija sredstva usmjere na uređenje infrastrukture Doma mladih jer vidimo dugoročni potencijal za razvoj lokalne zajednice. Prostor za detaljniju razradu modela otvara nam se i kroz natječaj Kultura u centru iz Europskog socijalnog fonda koji je netom objavljen i kroz koji Ministarstvo kulture i Europska unija podržavaju razvoj civilno javnih partnerstva kao i programe infrastruktura kao što je Dom mladih te manje adaptacije prostora i opremu.

 

Nadamo se da ćete prepoznati važnost i potencijal koju infrastruktura kao Dom mladih ima ali i napore Platforme Doma mladih i autorskog tima glavnog projekta da se Dom mladih konačno nakon 40. godina uredi i adekvatno opremi kako bi trenutne i buduće generacije imale kvalitetnu podršku za održiv rast i razvoj cijele lokalne zajednice.

 

Srdačan pozdrav,

S poštovanjem,

 

U ime Platforme Doma mladih

 Antonia Kuzmanić, predsjednica

Oznake: , ,

RSS 2.0 | trackback