Platforma zapošljava

Objavio Tonči, 15/02/2018, pod: PLATFORMA DOMA MLADIH

Platforma Doma mladih raspisala je Natječaj za zapošljavanje koordinatora/ koordinatorice. Rok za prijave je 21. veljače.

Prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Platforme Doma mladih uvijeti koje osoba mora imati su sljedeći:

 • SS ili VŠS ili VSS
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na koordinacijskim/upravljačkim funkcijama ili na poslovima voditelja projekta/programa
 • razumijevanje projektnog djelovanja i financiranja
 • sposobnost učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalni rad, organizaciju radnog vremena i vođenje manjih timova
 • sposobnost za pisanje projektnih prijedloga kao i za pisanje i praćanje financijskih planova i plana rada Platforme Doma mladih
 • poznavanje scene civilnog društva i iskustvo u zagovaračkim aktivnostima
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • dobra računalna pismenost (tablični, prezentacijski i online alati)
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Platforme Doma mladih

a prednost će imati osobe s

 • dobrim poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira iz područja kulturnih politika i civilnog društva
 • razumijevanje društveno-ekonomskog ut­jecaja organiziranog civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
 • poznavanjem zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije
 • poznavanjem institucionalnog okvira za pripremu i provedbu projekata iz nacionalnih i europskihfondova (posebno ESF fonda)

Uz prijavu za natječaj kandidati/-kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo;
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • preslik svjedodžbe/diplome iz koje je vidljiv stečeni najviši stupanj obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat/-kinja može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.
Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje“ dostavljaju se isključivo e-mailom na adresu:  pdm@pdm.hr, zaključno s 21. veljače 2018. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.

Oznake:

RSS 2.0 | trackback