S.K. KOLO

Skate klub Kolo je udruga koja se od 2011. godine aktivno bavi promocijom ekstremnih sportova među djecom i mladima te kroz svoj program do danas okuplja preko 50 članova. Od 2018. godine udruga djeluje u prostoru unutar Doma mladih, u kojem su članovi udruge izgradili indoor skate park koji do sada sadrži mini rampu, bowl i street course te svu infrastrukturu potrebnu za kvalitetno funkcioniranje prostora. Skate park danas, unutar svog radnog vremena, okuplja sve više zainteresiranih, domaćih i stranih, starih i mladih, za ovakav oblik zabave.

KONTAKT: skateboardkolo@gmail.com

WEB: https://www.facebook.com/SkateKolo