Za Dom mladih – radionica sitotiska

U organizaciji Platforme Doma mladih u tiskari u garaži Kluba Kocka održava se radionica sitotiska Za Dom. Radionica se održava 27. i 28. studenog u terminima od 17:30 do 20:30 sati a zbog ograničenog broje mjesta prijave su obavezne.

Kakav Dom mladih žele njegovi korisnici/ce tema je radionice sitotiska koja se održava pod nazivom Za Dom. Osim upoznavanja s konceptom društveno-kulturnog centra u Domu, sudionicima/ama radionice približit će se osnovne tehnike izrade motiva, aplikacije motiva na sito te će svi/e imati priliku otisnuti nastale motive na platnene torbe. Motivi će se otiskivati u dva sloja. Dok je prvi sloj dizajnerska interpretacija prostora Doma u izvedbi Nikole Križanca, drugi sloj stvaraju sami/e sudionici/e radionice. Njihovom intervencijom, tekstom i/ili crtežom nastalim u suradnji s dizajnerom, sudionici/e će iznijeti vlastitu viziju sadržaja u Domu mladih.

Motivi će se otisnuti na platnene torbe koje će promovirati razvoj Doma mladih kao društveno-kulturnog centra.

Program radionice:

* upoznavanje s neiskorištenim prostorima Doma mladih te izrada tekstualne i/ili slikovne intervencije sudionika/ica na dizajnerski predložak

* upoznavanje s procesom aplikacije motiva na sito

* otiskivanje motiva na platnene torbe

Broj sudionika/ca je ograničen.

Prijava na mail: pdm@pdm.hr (predmet maila: Prijava na radionicu sitotisak) ili u inboks fb page Platforma Doma mladih.

Termin: 27.-28.11.2017. 17.30 – 20.30 sati

Lokacija: tiskara u garaži Kluba Kocka, Dom mladih Split

Radionicu provodi Platforma Doma mladih u suradnji s kolektivom queerANarchive i Koalicijom udruga mladih. Radionica je realizirana uz financijsku podršku Ministarstva kulture RH i Splitsko-dalmatinske županije.

Oznake:

RSS 2.0 | trackback