Što za udruge znači privremeno financiranje Grada Splita?

Objavio Tonči, 04/02/2017, pod: BETON KINO, novosti, PLATFORMA DOMA MLADIH

Sastanak s predstavnicima Grada Splita o održivosti programa i rada organizacija civilnog društva u 2017. godini održat će se u utorak, 7. veljače s početkom u 17 sati u Beton kinu Dom mladih.

Vezano uz neizglasavanje proračuna grada Splita za 2017. godinu i prihvaćanje Odluke o privremenom financiranju Platforma Doma mladih inicirala je sastanak na kojem će se s predstavnicima Grada Splita razgovarati o održivosti pojedinih programa i rada organizacija civilnog društva. Sastanak će se održati u utorak, 7. veljače s početkom u 17 sati u Beton kinu Dom mladih. Kako će provesti privremeno financiranje i kako će utjecati na izvanproračunske korisnike, organizacije civinog društva koje djeluju u području kulture i umjetnosti i scene mladih, umjetnike/ce, kulturnjake i mlade jedno je od pitanja na koje ćemo pokušati dobiti odgovor od predstavnika/ca Grada Splita.

Nakon provedenog natječaja Javnih potreba u kulturi za 2017. godinu objavljeni su rezultati za financiranje dijela programa i projekata udruga u iznosu kojim Služba za kulturu raspolaže u prvom tromjesječju za izvanproračunske korisnike. Natječaji za udruge mladih i udruge od općeg interesa za Grad Split nisu ni u najavi te se postavlja pitanje da li će uopće biti objavljeni dok se ne izglasa proračun za 2017. godinu. Sastanak je namijenjen svim udrugama mladih i za mlade, izvanproračunskim korisnimcima koji su aplicirali na natječaj Javne potrebe u kulturi za 2017. godinu te Vijećima u kulturi Grada Splita.

Više na facebooku.

Oznake: ,

RSS 2.0 | trackback