Struktura PDM-a

Skupština PDM-a
Predstavnici udruga članica

Upravni odbor PDM-a
Natasha Kadin (Mavena)
Antonia Vuletić (Cirkus Kolektiv)
Maja Čurković (Aktivist)
Lucija Zalović (Tiramola)
Dragutin Andrić (Kino klub Split)

Predsjednica PDM-a
Natasha Kadin

Zamjenica predsjednice PDM-a
Antonia Vuletić 

Koordinatorica PDM-a
Lea Štambuk