Iskaz interesa i potreba za Školicu za mlade autore i aktiviste 2022/23

Objavio admin, 22/04/2022, pod: EDUKACIJA, NOVOSTI, obavijesti, PLATFORMA DOMA MLADIH

Kurziv već dugi niz godina provodi odličan i vrijedan edukativan program Kulturpunktove novinarske školice. U više od 10 godina ovog programa, mlade autorice i autori su imali priliku čuti i učiti o raznim aspektima (nezavisne) kulture i umjetnosti, ali i o zagovaračkim i širim civilno-društvenim praksama. Sada je u planu novi obrazovni program za mlade autore i aktiviste.

Do sada je ovaj program imao čak trinaest obrazovnih ciklusa, a u narednom ciklusu bi Kurziv i Clubture mreža, zajedno uz Operaciju grad kao jedan od partnera na programu, nastavili razvijati ovaj program kako bi on mogao zadobiti nove edukativne komponente te kako bi mogao biti obrazovni program i za mlade aktivistkinje i aktiviste.

Od 2009. godine Kulturpunktova novinarska školica razvija se kao besplatni edukacijski program u trajanju od šest mjeseci u sklopu kojeg mladi od 16 do 30 godina, odabrani putem javnog poziva, u dvotjednom ritmu imaju priliku usvojiti temeljne vještine novinarskog zanata te znanja o ključnim karakteristikama, povijesnom razvoju i procesima kulturnih, medijskih i širih civilnodruštvenih praksi od 1990-ih. Na kraju obrazovnog programa, polaznici trebaju producirati završni rad te im se dodjeljuje diploma.

Školica je trenutno jedini opsežniji program neformalnog novinarskog obrazovanja u Hrvatskoj i regiji koji obuhvaća teme trećeg sektora. U dosadašnjih trinaest ciklusa obrazovano je preko 150 polaznika, a više od njih 50 uspostavilo je suradnju ili pronašlo radno mjesto u organizacijama civilnog društva, kulturnim institucijama i medijima.

Tijekom godina, Školica se razvila u program koji svojim modularnim pristupom odgovara na specifične interese svakog polaznika, no segment koji do sada nisu uspijeli razviti u dovoljnoj mjeri u kojoj su željeli – što zbog manjka interesa donatora, što zbog organizacijskih prioriteta u području suvremene kulture i umjetnosti – odnosi se na aktivno građanstvo i razvoj programa za angažman mladih aktivista i radnika u civilnom sektoru.

U 2022. godini udruga Kurziv, voditelj programa Školice, u suradnji s nacionalnim Savezom udruga Klubtura i Operacijom grad, zagrebačkom mrežom organizacija u kulturi, pilotirat će proširenje dosadašnjeg programa Školice, kako bi obuhvatili nove korisnike programa koji imaju želju proširiti svoja znanja u području javnih politika, istraživačkog i zagovaračkog rada te angažmana za razvoj zajednice.

Kako bi istražili potrebe i interese potencijalnih novih polaznika programa sastavili su kratki upitnik/iskaz interesa koji je potrebno ispuniti do 28.4. Upitnik nije obvezujući, što znači da se njegovim ispunjavanjem ne obavezujete pohađati program.

Upitnik/iskaz interesa ispunite OVDJE.

RSS 2.0 | trackback