Nova javna kultura i prostori društvenosti

 

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
Nova javna kultura i prostori društvenosti

Kratki opis projekta (operacije):
Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti bavi se unapređenjem lokalne infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti te promovira decentralizaciju, veću inkluzivnost, povećanje dostupnosti i razvoj sudioničkog upravljanja. Projekt povezuje organizacije civilnog društva uključene u procese osnivanja društveno-kulturnih centara, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije kroz provedbu znanstvenih istraživanja i izradu smjernica za unapređenje kulturnih politika. Kroz projekt se zagovaraju promjene u kulturnoj politici temeljene na inovaciji u upravljanju kulturnom infrastrukturom u kojem ravnopravno sudjeluju organizacije civilnog društva, javna uprava i lokalna samouprava te građani.

Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura.

Partneri u projektu su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):
Ciljevi:
1. Povezati u tematsku mrežu organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i druge dionike koji se bave praksom i promišljanjem razvoja infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti te ojačati njihove kapacitete i znanje za umrežavanje;
2. Proizvesti i javnosti predstaviti relevantna i znanstveno utemeljena znanja o značaju lokalne infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti (javni kulturni centri i društveno-kulturni centri), novim modelima upravljanja u kulturi te praksama i umrežavanju u OCD-a u kulturi, koja će služiti kao temelj za izradu smjernica za unapređenje kulturne politike;
3. Razviti i staviti na dnevni red donositelja odluka argumentirane i znanstveno utemeljene prijedloge za unapređenje kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti.

Očekivani rezultati:
– 13 lokalnih OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada
– 5 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu
– 6 provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva
– 3 provedena znanstvena istraživanja
– 4 objavljena znanstvena članka
– 2 objavljena stručna članka
– 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
– 6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
– 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupan iznos projekta je 3,598,938.43 HRK, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta (od – do):
Projekt se provodi od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023.

Kontakt osobe za više informacija:
Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura. Za dodatne informacije kontaktirajte voditeljicu projekta Anu Abramović na clubture@gmail.com.

Više na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.