KOLEKTIV STYLE FORCE

Objavio Tonči, 01/01/2016, pod: članice

Kolektiv za razvoj, istraživanje i promicanje plesne i urbane kulture Style Force kontinuirano radi na promicanju, razvijanju i unapređavanju plesnog i novoscenskog urbanog plesa i kulture kroz edukativni, istraživački, umjetnički, sportski i izdavački rad.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i promicanje plesne i urbane kulture Style Force (Kolektiv Style Force) osnovan je u Splitu 2001. godine. Kontinuirano radi na promicanju, razvijanju i unapređavanju plesnog i novoscenskog urbanog plesa i kulture kroz edukativni, istraživački, umjetnički, sportski i izdavački rad.

Udruga djeluje na području kulture i umjetnosti, aktivizma, edukacije, te provodi programe za postizanje vrhunskih sportskih rezultata kod mladih, uz rekreativno osposobljavanje građana u plesnim vještinama.

Udruga je članica krovnih organizacija HSDS (Hrvatski show dance savez), IDO (Internationa Dance Organization) te je pridruženi član Sportskog saveza Grada Splita.
Članovi udruge redovito sudjeluju i osvajaju priznanja na inozemnim i domaćim natjecanjima u hip-hopu, break-danceu i disco-danceu.

Aktivnosti udruge odvijaju se svakodnevno u Plavoj dvorani Doma mladih u terminu od 18 do 24 sata, a vrata Kolektiva su otvorena za sve one koji žele raditi i napredovati u plesu.

Protekle godine stavljen je poseban naglasak na interaktivne radionice kroz nekoliko razina
-elementi pokreta i slušanje glazbe , prepoznavanje ritmičkih promjena
-varijacije koraka
-kreiranje kompleksnih pokreta
-scenski nastupi
-battle & freestyle

KONTAKT: iva.latinac@gmail.com

WEB: https://www.facebook.com/profile.

RSS 2.0 | trackback