Kulturna politika odozdo

Objavio admin, 26/03/2021, pod: novosti

Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje je partnerski projekt Platforme Doma mladih kojeg provodi Savez udruga Operacija grad (Operacija grad), Zagreb, kao nositelj projekta.

Demokratizaciju upravljanja javnim resursima vidimo kao jedan od ključnih elemenata reforme javnog sektora. Koncept sudioničkog upravljanja u području kulture koji razvijamo potvrđuje njegovu važnost i za ostala područja društva. Ovim projektom želimo doprinijeti razvoju javne (kulturne) politike koja se temelji na sudjelovanju građana i civilnog društva u upravljanju lokalnim društveno-kulturnim centrima kao mehanizmom kojim se jača transparentnost, smanjuje korupcija i osigurava da se javnim resursima upravlja u interesu lokalne zajednice. Istraživanjima, analizama i mapiranjem društveno-kulturnih djelatnosti osiguravamo proizvodnju znanja u području inovativnih modela upravljanja u kulturi, a zagovaranjem promjene institucionalnog okvira i angažiranjem javnosti (javna kampanja, tribine, konferencija) oko nje po prvi put otvaramo prostor za javnu raspravu te ključnim akterima (ciljne skupine: OCD-i u kulturi, medijski radnici) osiguravamo preduvjete za njihov utjecaj na promjenu društveno-političkog konteksta.

Nositelj projekta je:
Savez udruga Operacija grad (Operacija grad), Zagreb

Partneri na projektu su:
Savez udruga Klubtura (SU Klubtura), Zagreb
Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (Kurziv), Zagreb
Platforma za društveni centar Čakovec (PDC Čakovec)
Savez udruga Kaoperativa (SU Kaoperativa), Karlovac
Platforma doma mladih (PDM), Split
Art radionica Lazareti (ARL), Dubrovnik
Savez udruga Rojc (SU Rojc), Pula
Savez udruga Molekula (SU Molekula), Rijeka
Mreža društveno-kulturnih centara (DKC-HR), Zagreb.

Ukupna vrijednost projekta je 159.173,76 € od čega je 149.940,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je konzorcij u sastavu Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA iz Zagreba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i CNVOS – Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Ljubljane.

RSS 2.0 | trackback