Zapošljavamo!

Objavio admin, 29/03/2021, pod: aktualno, PLATFORMA DOMA MLADIH

Udruga Platforma Doma mladih objavljuje Natječaj za zapošljavanje Voditelja/ice projekta i Koordinatora/koordinatorice projektnih aktivnosti. Zapošljava se po jedan/-na izvršitelj/-ica na puno radno vrijeme s ugovorom na određeno te probnim rokom od dva mjeseca. Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje“ dostavljaju se isključivo e-mailom na: pdm@pdm.hr, zaključno s 04.04.2021. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.

Voditelj/ica projekta

Opis poslova:

 • Izrada gantograma i ostalih monitoring alata s unaprijed dogovorenom podjelom odgovornosti
 • Provedba svih planiranih aktivnosti, ostvarivanje mjerljivih ishoda i pokazatelja, namjensko trošenje odobrenih sredstava, financijsko i programsko praćenje, administracija, partnerska suradnja i koordinacija uključenih dionika te kontinuirano izvještavanje ugovornim tijelima, rad na pripremi dokaza i izradi izvještaja prema ugovornim tijelima.
 • Komunikacija s projektnim timom i suradnikom/com za praćenje
 • Komunikacija s upravnim tijelima organizacije
 • Uspostava internog upravljačkog i komunikacijskog sustava, organizacija partnerskih sastanaka te kontinuirano praćenje ostvarivanja pokazatelja provedbe
 • Evaluacija održanih programa (interna evaluacija). U suradnji s projektnim timom te po potrebi vanjskim stručnjacima osmišljavanje sustava za prikupljanje dokaza o provedbi programa te ostvarenim pokazateljima (mikropodatci).

Uvjeti koje osoba mora imati su sljedeći:

 • VŠS ili VSS
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima voditelja projekta/programa
 • razumijevanje projektnog djelovanja i financiranja
 • sposobnost učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalni rad, organizaciju radnog vremena i vođenje manjih timova
 • sposobnost za pisanje projektnih prijedloga kao i za pisanje i praćanje financijskih planova
 • poznavanje scene civilnog društva i iskustvo u zagovaračkim aktivnostima
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • dobra računalna pismenost (tablični, prezentacijski i online alati)
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Platforme Doma mladih

A prednost će imati osobe s:

 • dobrim poznavanjem institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira iz područja kulturnih politika i civilnog društva
 • razumijevanjem društveno-ekonomskog utjecaja organiziranog civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
 • poznavanjem zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije
 • poznavanjem institucionalnog okvira za pripremu i provedbu projekata iz nacionalnih i europskih fondova (posebno ESF)

Uz prijavu za natječaj kandidati/-kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • preslik svjedodžbe/diplome iz koje je vidljiv stečeni najviši stupanj obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat/-kinja može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

Koordinator/koordinatorica projektnih aktivnosti

Opis poslova:

 • Koordinacija 5 programskih linija, online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti različitih formata koje će provoditi vanjske pravne i fizičke osobe.
 • Komunikacija sa svim provoditeljima te izrada plana rada za svaku programsku liniju.
 • U suradnji s voditeljem/icom projekta definiranje termina planiranih aktivnosti te prikupljanje podataka za objave na mrežnim i društvenim stranicama korisnika i partnera.
 • Izrada kalendara događanja. Sudjelovanje u osmišljavanju najefikasnijeg sustava za prikupljanje potrebnih dokaza o provedbi.
 • Prikupljanje dokaza o provedbi projektnih aktivnosti propisanih Pozivom kao i dokaza o ostvarivanju pokazatelja (mikropodatci).
 • Koordinacija i praćenje provedbe aktivnosti te prikupljanje potrebnih podataka za internu evaluaciju. Vođenje računa da sudionici aktivnosti dobiju potvrde o završenom programu.
 • Izvještavanje voditelja/ice o provedbi aktivnosti, eventualnim poteškoćama te ostvarivanju planiranih mjerljivih ishoda i pokazatelja. Sudjelovanje na partnerskim sastancima te kontinuirana suradnja s projektnim timom.

Uvjeti koje osoba mora imati su sljedeći:

 • VŠS ili VSS
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • sposobnost učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalni rad, organizaciju radnog vremena i vođenje manjih timova
 • dobre vještine pisanog izražavanja
 • sposobnost za pisanje projektnih prijedloga
 • poznavanje scene civilnog društva i iskustvo u zagovaračkim aktivnostima
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • dobra računalna pismenost
 • aktivno znanje engleskog u govoru i pismu
 • spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Platforme Doma mladih

A prednost će imati osobe s:

 • dobrim poznavanjem institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira iz područja kulturnih politika i civilnog društva
 • razumijevanje društveno-ekonomskog utjecaja organiziranog civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
 • razumijevanje projektnog djelovanja i financiranja

Uz prijavu za natječaj kandidati/-kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • preslik svjedodžbe/diplome iz koje je vidljiv stečeni najviši stupanj obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat/-kinja može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

RSS 2.0 | trackback