Platforma Doma mladih zapošljava!

Objavio admin, 14/01/2021, pod: aktualno, PLATFORMA DOMA MLADIH

Udruga Platforma Doma mladih objavljuje Natječaj za zapošljavanje Voditelja/ice ureda i koordinatora/ice Platforme Doma mladih i Voditelja/ice PR aktivnosti i koordiniranja programa u Domu mladih. Pozicije su na puno radno vrijeme na određeno  sa zasnivanjem radnog odnosa od 1.2.2020. godine i probnim rokom od dva mjeseca. Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje“ dostavljaju se isključivo e-mailom na adresu:  pdm@pdm.hr, zaključno s 25.01.2021. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.

Voditelj/-ica ureda i koordinator/-ica Platforme Doma mladih

Opis poslova: 

 • Vođenje i supervizija projekata (administracija, praćenje provedbe aktivnosti i provedbe proračuna)
 • Koordinacija ukupnih aktivnosti i programa Platforme Doma mladih
 • Komunikacija s partnerskim organizacijama i institucijama

Uvjeti koje osoba mora imati su sljedeći:

 • VŠS ili VSS
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na koordinacijskim/upravljačkim funkcijama ili na poslovima voditelja projekta/programa
 • razumijevanje projektnog djelovanja i financiranja
 • sposobnost učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalni rad, organizaciju radnog vremena i vođenje manjih timova
 • sposobnost za pisanje projektnih prijedloga kao i za pisanje i praćanje financijskih planova i plana rada Platforme Doma mladih
 • poznavanje scene civilnog društva i iskustvo u zagovaračkim aktivnostima
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • dobra računalna pismenost (tablični, prezentacijski i online alati)
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Platforme Doma mladih  

A prednost će imati osobe s:

 • dobrim poznavanjem institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira iz područja kulturnih politika i civilnog društva
 • razumijevanjem društveno-ekonomskog ut­jecaja organiziranog civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
 • poznavanjem zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije
 • poznavanjem institucionalnog okvira za pripremu i provedbu projekata iz nacionalnih i europskih fondova (posebno ESF fonda)

Uz prijavu za natječaj kandidati/-kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • preslik svjedodžbe/diplome iz koje je vidljiv stečeni najviši stupanj obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat/-kinja može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

Voditelj/ica PR aktivnosti i koordinacija programa u Domu mladih

Opis poslova:

Voditelj(ica) programskih i PR aktivnosti: 

 • Koordinacija programskih aktivnosti u Domu mladih i njihovo oglašavanje
 • Razvijanje i implementacija strateških planova (upravljanje društvenim utjecajem, razvoj publike)   
 • upravljanje on-line i off-line promotivnim aktivnostima i alatima PDM-a

Uvjeti koje osoba mora imati su sljedeći:

 • VŠS ili VSS
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • sposobnost učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalni rad, organizaciju radnog vremena i vođenje manjih timova
 • dobre vještine pisanog izražavanja
 • sposobnost za pisanje projektnih prijedloga 
 • poznavanje scene civilnog društva i iskustvo u zagovaračkim aktivnostima
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • dobra računalna pismenost 
 • aktivno znanje engleskog u govoru i pismu
 • spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Platforme Doma mladih

A prednost će imati osobe s:

 • dobrim poznavanjem institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira iz područja kulturnih politika i civilnog društva
 • razumijevanje društveno-ekonomskog utjecaja organiziranog civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
 • razumijevanje projektnog djelovanja i financiranja

Uz prijavu za natječaj kandidati/-kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • motivacijsko pismo;
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • preslik svjedodžbe/diplome iz koje je vidljiv stečeni najviši stupanj obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat/-kinja može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. Za dodatne informacije možete nam pisati na pdm@pdm.hr ili nazvati na broj mobitela 091/8965860 (Sunčica)

Autorica ilustracije: Bianca Nita  free vectors from pngtree.com

Oznake: , ,

RSS 2.0 | trackback