Upitnik za posjetitelje Doma mladih

Objavio admin, 30/06/2021, pod: novosti, PLATFORMA DOMA MLADIH

Ovim upitnikom želimo steći uvide u mišljenja i percepciju publike o splitskom Domu mladih, kao društveno-kulturnom centru koji posjećuju.

Vaše mišljenje nam je važno kako bismo programe i oblike komunikacije prilagodili upravo vašim potrebama i željama.

Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno i anonimno. Podaci dobiveni ovim istraživanjem će omogućiti uvide u vaša razmišljanja i koristit će se za znanstvene i stručne publikacije te kreiranje smjernica za promjene u radu društveno-kulturnih centara i javnih politika.
Predviđeno vrijeme ispunjavanja je 7 minuta.

Anketnom upitniku možete pristupiti putem linka:
https://limesurvey.srce.hr/938453?lang=hr

Anketa se provodi u sklopu projekta Nova javna kultura i prostori društvenosti.

Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Nositelj projekta je Savez udruga Klubtura. Partneri u projektu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savez udruga Kaoperativa, Platforma Doma mladih, Art radionica Lazareti, Savez udruga Molekula, Savez udruga Rojca, Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva, Savez udruga Operacija grad, Platforma za Društveni centar Čakovec, Drugo more.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura.

 

RSS 2.0 | trackback