Praznine2021

Objavio admin, 10/02/2021, pod: aktualno

Culture Hub Croatia je krenuo s novim izdanjem projekta Praznine2021 koji se kroz privremene aktivacije zatvorenih prostora u povijesnoj jezgri grada Splita održava od 30. siječnja do 20. veljače, ali uz napomenu da se ove godine program produžuje na cijelu godinu uz intervencije i događanja koja će se organizirati i u narednim mjesecima.

Nedostatak prostora za kulturu, uz istodobno isklizavanje grada u ponor masovnog turizma koje za sobom ostavlja prazninu tijekom zimskih mjeseci, čini potencijal prostora u gradskoj jezgri (i prostora uopće) još vidljivijim. Osim toga, u novom izdanju projekta Praznine, nemoguće je izbjeći konotacije koje je epidemija bolesti COVID-19 donijela sa sobom. Posljedice nije osjetio samo kulturni sektor, već apsolutno svi, uključujući, ironično, i sektor turizma. Projekt Praznine2021 stoga će se dijelom referirati i na opće stanje prouzrokovano pandemijom pa su umjetnici koji će sudjelovati u programu pozvani da se tijekom svog rada i promišljanja referiraju na problematiku praznina i kontekstualizaciju istih. Praznine2021 tako se odnose ne samo na prazninu u fizičkom, već i u psihološkom i društvenom smislu.

Amplificirana nesigurnost se iskorištava za istraživanje mogućnosti – mogućnosti kontakta, mogućnosti interakcije, mogućnosti novoga i mogućnosti drugoga, ali i kao podsjetnik na probleme koji su oduvijek bili tu, samo ih sad jasnije vidimo. Možda je baš sad prilika za akciju?

Projekt se ponovo doživljava procesom, u kojem se želi istražiti nove načine komunikacije, participacije i suradnje, pa i stvaranja novih načina izvaninstitucionalnog djelovanja, potičući međusobno razumijevanje, u kojem pojam “drugoga” iščezava, otkrivajući pritom nove prakse brižnosti.

Program

Više na Facebook eventu Praznine2021

Program se realizira uz podršku Allianz Kulturstiftung i Zaklade Kultura nova.

Oznake:

RSS 2.0 | trackback